Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 01 Dekabr 2016 13:44

Ərəbıstoni tojə hucumonədə çandə qılə yəmənıjə şəhrvandi şəhodət

Ərəbıstoni tojə hucumonədə çandə qılə yəmənıjə şəhrvandi şəhodət
Səudi Ərəbıstoni tojə hucumon nəticədə xəyli yəmənıjə şəhrvandonku şəhid və yarəjə bedən.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Səudi Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon tojə hucumədə bə yəmənı mərkəz Mareb ostan 4 nəfər bə şəhodət rəsedə və 4 nəfər həm yarəjə bedən.

Səudi Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon həmçinin Vadi Hobab nomo bə məntəğədə qıləy yəmənıjə şəhrvandi kə bombardımon kardə ki nəticədə bə şəhrvandon bina veyə ziyanon qınedə.

ım cinayəton ha rujnə cinayətonku hestin ki yəmənı mıxtəlif ostanonədə ərəbon iyən beynəlxalğə səthədə bə ictimaiyəton tam jeədə təşkil bedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə