Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 03 Dekabr 2016 17:53

Səudi Ərəbıstoni qıləy əskər yəmənıjə sınaperi ğandə qullədə kıştə bedə.

Səudi Ərəbıstoni qıləy əskər yəmənıjə sınaperi ğandə qullədə kıştə bedə.
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon cumə ruji Səudi Ərəbıstoni cənub Cizan məntəğədə Əlkras nomo bə hərbiyə mərkəzədə səudion qıləy əskəri de qullə bə həlokət rosnedən.

Bə yəmənı Əlməsirə internetiyə mərkəzi elanon əsosi  yəmənı hərbiyə ğıvvon de rəketi çandə kərə bə Səudi Ərəbıstoni cənub ğərb Nəcran məntəğə Vadi Ale Həmad hucum kardən.

yəmənıjə ğıvvon həmçinin Nəcranı Şəbəkə nomo bə məntəğədə Əlğinas nomo bə hərbiyə mərkəzədə Səudi Ərəbıstoni qıləy hərbiyə maşini arəku bardedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə