Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 04 Dekabr 2016 10:41

Səudi Ərəbıstoni cənub ğərb hissədə çı məmləkəti 4 qılə hərbi həlokət.

Səudi Ərəbıstoni cənub ğərb hissədə çı məmləkəti 4 qılə hərbi həlokət.
Səudi Ərəbıstoni cənub ğərb sərhəddiyə məntəğonədə de təcavuzkarə səudion yəmənı hərbiyə ğıvvon daveədə səudion 4 qılə hərbi bə həlokət rəsedə.

Bə Press TV xəbon əsosi yəmənı hərbiyə ğıvvon zinə əsrə vaxti Ərəbıstonı Cizan məntəğədə səudion 3 qılə hərbi bə həlokət rusnedən.

coqlə hucumədə yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə hərbiyə ğıvvon Əsirə nomo bə məntəğədə Səudi Ərəbıstoni coqlə hərbi bə həlokət rusnedən.

Səudi Ərəbıstoni rejim yəmənı bə kəno mandə president Əbde Rəbe Mənsur Hadi bə ğıvvə oqordıneyu 2015 minnə sori martə manqi 26 nə rujiku bə yəmənı zid hucumonış bino kardə.

həminə hucumon nəticədə 11 həzo 400 qılə yəmənıj ki əksəriyət ğeyre hərbi hestin kıştə bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə