Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 08:39

Səudiyə Ərəbıstoni Əsirməntəğədə bə qıləy hərbiyə mərkəz bə yəmənı hərbiyə ğıvvon dast eqıne.

Səudiyə Ərəbıstoni Əsirməntəğədə bə qıləy hərbiyə mərkəz bə yəmənı hərbiyə ğıvvon dast eqıne.
Yəmənı hərbiyə ğıvvon muvəfəğ bedən Səudiyə Ərəbıstoni Əsirı Rəboə məntəğədə Nəşmə nomo bə hərbiyə mərkəzi bəştə dast qətedən.

Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə komitə uzvon həmçinin bə Məlhəmə Fərizə 25 nə nomo bə band bə Əlduxan iyən Ərəbıstoni Cizan şəhrədə bə hərbiyə imkanon mərkəzi hucum kardən ım hucumədə bə Səudiyə Ərəbıstoni vabəstə bə uzvon həm yarəjə bedən.

yəmənı snaperon həm Nəcran məntəğəd Cəbəl Məxroğədə Səudiyə Ərəbıstoni 2 qılə hərbi hədəf qətedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə