Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 09 Dekabr 2016 10:15

Yəmənı baxş bə baxş kardeyu Ərəbon İ bə Əmirəti fitnəqərə plan.

Yəmənı baxş bə baxş kardeyu Ərəbon İ bə Əmirəti fitnəqərə plan.
Susyal şəbəkəonədə iyən siyasiyə məsəlonədə bə Səudiyə Ərəbıstoni şəhrvand bə şimal iyən cənub yəmənı baxş bə baxş kardeyu Ərəbon İ bə Əmirəti fitnəqərə planiku xəbəş do.

Bə Əlaləm xəbon əsosi Muctəhed elanış kardə Ərəbon İ bə Əmirəti hərəkət kardedə Şəbuh Həzərmot iyən Əlmuhrə ostanon yəmənı coqlə ostanonku co bıkə və co bə məntəğon Həzərmotı sərzəmin ya Əldum cənubiyə se kınci nomo bə məntəğə hisob biyə.

Muctəhed əlavəş karde ki yəmənı cənub hissə co kardeyu 1 minnə hərəkət Həzərmot və Şəboh miyonədə bə sahiliyə ro basteədə və Ərəbon İ bə Əmirəti əmri jiyədə bə ğıvvon hərəkətəndə çı 2 qılə ostaniku bə Şəbuh ostani Bəlhaf port iyən Ruzum nat iyən qaziyə mərkəzon tərəf təşkil bə.

çı hərəkəton əsosə məğsəd  kamilə holətədə natə mərkəzon bəştə çanq qəte və çı mərkəzonku mudafiyə bıkə ğıvvon doəro kardeye.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə