Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 17:54

Bə yəmənı paytəxt Səudiyyə Ərəbıstonı qonə hucumon

Bə yəmənı paytəxt Səudiyyə Ərəbıstonı qonə hucumon
Dəvardə 25 saatdə Səudiyyə Ərəbıstonı hərbiyə təyyarəon yəmənı paytəxt Səna mıxtəlif məntəğonışon bombardımon kardə.

Bə yəmənı Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi ımrujnə elanon əsosi Səudiyyə Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon dəvardə 1 manqədə ıştə qonə hucumonədə 13 kərə Vadi Ser(Ser nomo bə məntəğə) 7 kərə Bəni Mətər şəhri  3 kərə Səna şəhrədə bə prezidenti saray və 2 kərə həm Səbin Meydoni nomo bə məntəğə bombardımon kardən.

bə ım xəbon əsosi həminə hucumonədə Səna Səbin nomo bə meydonədə 2 nəfər ğeyre hərbi kıştə bedən.

1 şanbə ruji Xıdo rəsul(s) bə dınyo omə ruji sorqardımoni mınosibətiku çandə həzo yəmənıj Səbin nomo bə meydonədə qırdə bə bin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə