Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 13 Dekabr 2016 11:03

Bə Səudiyyə Ərəbıstoni cinayəton yəmənı cəvob.

Bə Səudiyyə Ərəbıstoni cinayəton yəmənı cəvob.
Yəmənı hərbiyə ğıvvon artileriya Nəcran məntəğədə bə Səudiyyə Ərəbıstonı Ələş nomo bə hərbiyə mərkəzi hucum kardən.

Bə yəmənı Əlməsirə xəbəriyə kanali nəğli əsos İRNA aqentəti elanış karde yəmənıjə ğıvvon artileriya qrup çandə qılə qullə bə Ələş hərbiyə mərkəz ğandəşe ki bə veyə ziyanon bois bəy.

həmçinin zinə yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti cəmaəti tərəfiku təşkil bə ğıvvon hucumədə bə Nəcranı Fuaz iyən Əlşərfə şərğ hissə Səudiyyə Ərəbıstoni 4 qılə hərbi bə həlokət rəsedən.

dekabrə manqi əvvəliku desbə ısət yəmənıjə snaperon Səudiyyə Ərəbıstoni 20 qılə hərbişon bə həlokət rusniyəşone.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə