Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 14 Dekabr 2016 23:48

Səudiyyə Ərəbıstoni bə yəmən dəvardə 21 manqi hucumonədə çandə həzo nəfər kıştə və yarəjə bən.

Səudiyyə Ərəbıstoni bə yəmən dəvardə 21 manqi hucumonədə çandə həzo nəfər kıştə və yarəjə bən.
Yəmənı paytəxt Səna ostanı səhiyyə mərkəz elanış karde dəvardə 21 manqədə bə ım ostani ələyh Səudiyyə Ərəbıstonı hucumon nəticədə 2 həzo 184 nəfər kıştə və yarəjə bən.

Bə yəmənı Səba nomo rəsmiyə aqenti elanon əsosi yəmənı Səna ostanı səhiyyə mərkəzi mudir Xalid Əlmuntəsər ım məmləkətdə Səudiyyə Ərəbıstoni cinayəton məhkum kardeədə votışe: 2015 minnə sori martə manqiku desbə 2016 minnə sori noyabrə manqi bə yəmənı Səna Səudiyyə Ərəbıstoni hucumonədə 476 qılə yəmənıj əcumlədə 54 qılə jen və 70 qılə hərdən kıştə bən.

Əlmuntəsər əlavəş karde 1 həzo 703 nəfər əcumlədə 119 qılə jen və 141 qılə hırdən desbə noyabrə manqi Səna şəhrədə yarəjə bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə