Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 23 Dekabr 2016 14:11

Səudiyyə Ərəbıstoni bə yəmənı zid həvoiyə hucumon dəvom

Səudiyyə Ərəbıstoni bə yəmənı zid həvoiyə hucumon dəvom
Səudiyyə Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon ijən beynəlxalğə ictimaiyyəton tam jeədə yəmənı mıxtəlif məntəğon bombardımon kardən.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Səudiyyə Ərəbıstonı təcavuzkarə təyyarəon zinə şanqo və ımruj Səna ostani 9 nə şəhri ğeyre hərbiyə binaon bombardımon kardən.

Səudiyyə Ərəbıstonı təcavuzkarə təyyarəon həmçinin yəmənı Omran ostanədə Ğəflə Uzr şəhrədə yəmənı hərbiyə ğıvvon 127 nə ləşkəri mərkəzışon həm bombardımon karde həmçinin Səudiyyə Ərəbıstonı hərbiyə təyyarəon 3 kərə bə yəmənı şimal ğərb Sədə ostani Ketaf şəhri Ale Salem nomo bə ğeyre hərbiyə binaon həm hucum kardən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə