Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 24 Dekabr 2016 10:27

Çandə da həzo nəfər yəmənıj ım məmləkəti mərkəzədə avərə bən.

Çandə da həzo nəfər yəmənıj ım məmləkəti mərkəzədə avərə bən.
Səudiyyə Ərəbıstoni bə yəmənı zid həvoiyə hucumon dəvomədə 151 həzi nəfər çı məmləkəti şəhrvandonku yəmənı mərkəz Zəmam ostanədə pənohışon qətə.

Bə Səba Net sayti elanon əsosi yəmənı avərəon koon komitə zinə de Zəmam ostani ostandari muavin Muhəmməd Muhəmməd Əbde Əlrezağ rəisəti təşkil doə iclosədə elanış karde yəmənıjə avərəon ədəd desbə ımsornə sori dekabrə manqi  bə 151 həzo 134 nəfər rəsə ki 24 həzo 786 ailəku iborəte ki bə ım ostani mıxtəlif məntəğəonədə avərə bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə