Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 25 Dekabr 2016 15:16

Bə yəmənı paytəxti şərğ hissə Səudiyyə Ərəbıstonı muzdoron hucumi vəy qətə bı.

Bə yəmənı paytəxti şərğ hissə Səudiyyə Ərəbıstonı muzdoron  hucumi vəy qətə bı.
Yəmənı Ənsarullah hərəkat Səna ostani şərğ hissə qıləy baxşi bə Səudiyyə Ərəbıstoni muzdoron dast eqıne barədə nəşr bə xəbonış rəd karde.

Bə Ələğsa məçiti rədyo ımrujnə xəbon əsosi yəmənı Ənsarullah hərəkat Səna ostani şərğ hissədə qıləy baxşi bə yəmənı bə kəno mandə bə president Əbde Rəbbe Mənsor Hadi vabəstə bə ğıvvon dast eqıne xəbəş rəd karde və elanış karde ım muzdorə ğıvvon bə na ome vəy qətə bə və əvon bə domo nışte məcbur mandən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə